FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurulda kabul edilen Kar Payı dağıtımı maddesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027
Peşin
0,0106666
1,06666
0
0,0106666
1,06666
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5
Peşin
0,0106666
1,06666
0
0,0106666
1,06666
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027
0
0
B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5
0
0
Ek Açıklamalar

Gündemin 7.Maddesinde


Yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi oyalamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda;

01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.001.779,02-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 951.690,05-TL. net dağıtılabilir kardan ve kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere;

(a) Pay sahiplerine 400.000-TL nakit olarak kar payı dağıtılması,

(b) Pay sahiplerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,

(c) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi" şeklindeki yönetim kurulu teklifinin genel kurulun onayına sunulması.


katılanların oybirliğiyle,karar verildi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIMI 2021 .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
37.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.049.676
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.001.779
1.001.779
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
1.001.779
1.001.779
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-50.088,95
-50.088,95
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
951.690,05
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
400.000
* Nakit
400.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
551.690,05
551.690,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.215,07
0,13
0,0106666
1,06666
B Grubu
398.784,93
41,9
0,0106666
1,06666
TOPLAM
400.000
42,03
0,0106666
1,06666
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar payı dağıtım tablosu ektedir

Kredi Hesaplama