FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
14
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu Toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyelerinin incelemelerine sunulmaktadır.Kesin bir zaman bulunmamaktadır.
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkiler / Esas Sözleşme
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirket Hakkında Genel Bilgiler - Şirketin Organizasyon,Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisinde ki Değişiklikler - Şirket Organizasyonu
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764534Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
NAZAN KAYA
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
-
AYDAN KARAGÖZ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
AYDAN KARAGÖZ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
NAZAN KAYA
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
İSMAİL GEZEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
-
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
AYDAN KARAGÖZ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
NAZAN KAYA
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
İSMAİL GEZEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
-
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
NAZAN KAYA
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
AYDAN KARAGÖZ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
-
MUSTAFA DÖNMEZ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
AYDAN KARAGÖZ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
NAZAN KAYA
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
İSMAİLGEZEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
-
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kredi Hesaplama