FİNANS

Özet Bilgi
2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
17.05.2022
Genel Kurul Tarihi
10.06.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3 - 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4 - 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi;
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
8 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;
9 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti;
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
13 - 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;
17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme;
18 - Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
19 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 10 Haziran 2022 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
EK: 2
Klimasan KAP Bilgilendirme Belgesi 17 Mayıs 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:


Şirketimiz 2021 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 10 Haziran 2022 günü saat 09.00'da,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09: 15'de;

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 10 Haziran 2022 günü saat: 10.00'da,

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına;

Toplantıya ait davetin kanunda ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;


Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına


karar vermiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILI 53. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

10 HAZİRAN 2022

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;

3. 2021 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

4. 2021 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi;

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;

8. Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;

9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti;

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

13. 2021 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;


16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;


17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme;


18. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;


19. Dilekler ve kapanış

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;

3. 10 Haziran 2022 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;

4. Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;

5. Dilekler ve kapanış.

Kredi Hesaplama