FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
10.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
Peşin
0,0631313
6,31313
0
0,0631313
6,31313
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
Peşin
0,0631313
6,31313
0
0,0631313
6,31313
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
Peşin
0,0631313
6,31313
0
0,0631313
6,31313
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
Peşin
0,0631313
6,31313
10
0,0568181
5,68181
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
0
0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692,00 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 99.893.287,69 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664,38 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.867,62 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 11.827.027,62 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
79.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.920.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
62.206.051
151.953.207,94
4. Vergiler ( - )
40.667.431
52.059.920,25
5. Net Dönem Kârı
21.925.692
99.893.287,69
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.994.664,38
4.994.664,38
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
16.931.027,62
94.898.623,31
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
16.931.027,62
94.898.623,31
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
18.840
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
16.949.867,62
94.898.623,31
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.000.000
3.960.000
* Nakit
5.000.000
3.960.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
1.040.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
104.000
104.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
11.827.027,62
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
259.583.299,09
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.175.384,8
0
12,85
0,0631313
6,31313
B Grubu
437.500
0
2,58
0,0631313
6,31313
C Grubu
437.500
0
2,58
0,0631313
6,31313
D Grubu
1.754.653,68
0
10,36
0,0568182
5,68182
TOPLAM
4.805.038,48
0
28,38
0,0606697
6,06697
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692,00 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 99.893.287,69 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664,38 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.867,62 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 11.827.027,62 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

Kredi Hesaplama