FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[CCOLA, SANKO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
CCOLA.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,3599999 TL Teorik Fiyat: 123,54 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SANKO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1 TL Teorik Fiyat:  12,33 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama