FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/03/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu kararıyla Çalışma Komiteleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


1-       Denetimden Sorumlu Komite ;    

Başkan      : İrfan GÜVENDİ

Üye           : Cem Tayfun Yılmaz

  

2-      Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan      : İrfan GÜVENDİ

Üye           : Can Öztürk  (KYİ 11. Madde 2. Fıkra gereği Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

  

3-      Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan      : Murat ÖZGÜMÜŞ

Üye           : Cem Tayfun Yılmaz


Kredi Hesaplama