FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi  Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca,  hazırlanan halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin  Rapor  oluşturmuştur. İlgili rapor ekte sunulmuştur.

Kredi Hesaplama