FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ANGEN, DMSAS, EGGUB, MTRKS, PNLSN, GEDIK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ANGEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,3888889 TL Teorik Fiyat: 28,791 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

DMSAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL Teorik Fiyat: 7,95 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

EGGUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 3 TL Teorik Fiyat: 222,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

MTRKS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,261194 TL Teorik Fiyat: 39,619 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

PNLSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2085396 TL Teorik Fiyat: 13,221 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

GEDIK.E %30 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,977 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama