FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

25 Aralık 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ilgili olarak; Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Göltaş Çimento") ve Göltaş Enerji Elektrik Üretim A. Ş. ("Göltaş Enerji") ile Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş ("Aksu") arasında akdedilen sulh anlaşması çerçevesinde;

  

28.08.2017 tarihindeki Göltaş Enerji olağanüstü genel kurulu ile karara bağlanan sermaye artışı sırasında Aksu'nun rüçhan haklarına isabet eden ve fakat o tarihte Aksu tarafından rüçhan hakları kullanılmadığı için Göltaş Çimento tarafından satın alınan 8,225,707.16 adet Göltaş Enerji hissesi, Aksu'nun talep hakkını anlaşmada öngörülen süre içerisinde kullanması üzerine,  23 Mayıs 2022 tarihinde, anlaşma hükümleri dairesinde hesaplanan 26,735,081.44 TL hisse devir bedeli karşılığında Göltaş Çimento tarafından Aksu'ya devredilmiş olup, Göltaş Çimento'nun Göltaş Enerji'deki pay oranı % 77,47'den % 68,76'ya inmiş, Aksu'nun Göltaş Enerji'deki pay oranı ise % 16,74 ten % 25,45'e çıkmıştır.

  

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

  

 

Kredi Hesaplama