FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
22.04.2022
Genel Kurul Tarihi
14.05.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
15 - Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması.
16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

14.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 24.05.2022 tarihinde tescil edilerek 24.05.2022 tarih ve 10583 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama