FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
AKMEN, EKOFA, ENJSA, GLBMD, PHLLP, QNBFL, VDFAS
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKMEN
TR0AKYM01DX8
YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI
24/05/2022
İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş.
EKOFA
TRFEKOF52222
FİNANSMAN BONOSU
24/05/2022
İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
ENJSA
TRSENSA22315
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
24/05/2022
Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GLBMD
TRFGLMK52211
FİNANSMAN BONOSU
24/05/2022
İtfa
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GLBMD
TRFGLMK52229
FİNANSMAN BONOSU
24/05/2022
İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PHLLP
TRFPHCM52217
FİNANSMAN BONOSU
24/05/2022
İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
QNBFL
TRFFFKR52214
FİNANSMAN BONOSU
24/05/2022
İtfa
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
VDFAS
TRFVDTF52212
FİNANSMAN BONOSU
24/05/2022
İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.

Kredi Hesaplama