FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı 24.05.2022 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.


Komite Üyeleri;

Denetim Komitesi 

Zeynep Yalım Uzun (Başkan)

Mutlu Erturan (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mutlu Erturan (Başkan) 

Salih Tuncer Mutlucan (Üye)

Elif Yılmaz (Üye)

Aysun Vardan (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Berna Akyüz Öğüt (Başkan)

Zeynep Yalım Uzun (Üye)

Salih Tuncer Mutlucan (Üye)

Kredi Hesaplama