FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Payların Dağıtım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.530.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.570.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024
24.752.464,7
647.123,260
2,61437
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024
Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016
1.505.247.535,3
39.352.876,740
2,61437
B Grubu
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
1.530.000.000
40.000.000,000
2,61437
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
30.05.2022
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
18.05.2022
SPK Başvuru Tarihi
27.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı dönem karından yapılacak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına 30.05.2022 tarihinde başlanacaktır.

Kredi Hesaplama