FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize %28,17 oranında iştirak eden Haydar Akın Holding A.Ş.'nin hisseleri tam  bölünme yoluyla bölünerek oluşan Çolakoğlu Holding A.Ş. ve HMİ Holding A.Ş'ye geçmiştir. Tam bölünme sonucu yeni kurulan şirketlerde iktisap edilecek paylar, bölünen şirket pay sahiplerinin hisselerini koruyacak şekilde pay oranları üzerinden pay sahiplerine verilmiştir.

Tam bölünen Haydar Akın Holding AŞ.'ne ait  toplam 709.974.000 adet paya karşılık 7.099.740 TL tutarındaki hisse;

   HMİ Holding A.Ş. ne,                354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL ve

   Çolakoğlu Holding A.Ş.'ne         354.987.000 adet paya karşılık 3.549.870 TL olarak iki firmaya devredilmiştir.

 Bu hisse devir işlemi Akın Tekstil A.Ş.' nin Yönetim Yapısında ve Yönetim Kurulu'nda herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.


Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

          

 

Kredi Hesaplama