FİNANS

Özet Bilgi
2021 yılı Olağan Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
21.04.2022
Genel Kurul Tarihi
24.05.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Altunizade, Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının belirlenmesi,
9 - 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda ortakların bilgilendirilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Bilgilendirme Dökümanı_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GK İlan Metni_2021.pdf - İlan Metni
EK: 3
LİNK-ES Değ-ÖDA Eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından onaylanmış olup, ortaklara brüt 13.000.000 TL. nakden kâr dağıtılmasına ve dağıtım 26 Mayıs 20122 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmiş ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırı belirlenmiştir.

2022 yılı hesap dönemi için finansal raporlarının denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim ve Temsil " başlıklı 13 üncü maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev Bölümü" başlıklı 14 üncü maddesinin tadil metni görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
27.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2021 yılı Olağan Genel Kurul tescili 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama