FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Düzeltme Nedeni
01.06.2022 tarihli aynı içerikteki açıklamamız, Sermaye Piyasası Kurulu başvuru tarihinin eklenmesi sebebiyle tekrar yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
1.877.079,24
2.388.323,600
127,23616
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
11.325.044,76
14.409.552,400
127,23616
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
13.202.124
16.797.876,000
127,23616
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
16.797.876
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında;

200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.797.876 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 13.202.124 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 16.797.876 TL sermayenin 2.388.324 TL'sinin A Grubu, 14.409.552 TL'sinin B Grubu olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşmeinin "Sermaye Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline,

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme değişikliğinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu'na olmak üzere, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin ‘'Sermaye, Payların Nevi ve Devri'' Başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 01.06.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

01.06.2022 tarihli aynı içerikteki açıklamamız, Sermaye Piyasası Kurulu başvuru tarihinin eklenmesi sebebiyle tekrar yapılmıştır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Tasarısı Madde-6.pdf

Kredi Hesaplama