FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
BNTAS, DOBUR, GUBRF, KUTPO, PAPIL, PRKAB
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
BNTAS
1
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
RIDVAN BUDAK
50.000,000
DOBUR
2
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
E
ABDULLAH GÖKHAN PEKAK
6.531,000
DOBUR
3
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
E
ENSAR AYYILDIZ
11.000,000
DOBUR
4
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
E
KAAN GÖRGÜLÜ
5.525,000
DOBUR
5
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
E
VEDAT DEGER
34.959,000
DOBUR
6
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
E
YENER KARABULUT
8.200,000
GUBRF
7
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
E
VEDAT DEGER
1,000
KUTPO
8
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.
E
YENER KARABULUT
6.466,000
PAPIL
9
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
E
ORBAY CEYLAN
1.000,000
PRKAB
10
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
ENSAR AYYILDIZ
26.714,000
PRKAB
11
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
KAAN GÖRGÜLÜ
1,000
PRKAB
12
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
ORBAY CEYLAN
6.000,000
PRKAB
13
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
RIDVAN BUDAK
7.500,000
PRKAB
14
TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
E
YENER KARABULUT
20.101,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama