FİNANS

Özet Bilgi
%100 Bağlı Ortaklığımız Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Devralma Yoluyla Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.02.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Besler Gıda ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
KERVT, TRAKERVT91A5
662.000.000
0
0
662.000.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
662.000.000 TL
0 TL
0 TL
662.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
02.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu, halka açık olmayan Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarihinde onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Sözleşmesi ekte yer almakta olup, ilgili dokümanlar ayrıca Şirketimizin www.kerevitas.com.tr internet adresinde de ilan edilmektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2
Kerevita_ Birle_me Sözle_mesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi

Kredi Hesaplama