FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2022-2026 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi değişikliği 16.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2022 tarihinde tescil edilerek 06.06.2022 tarihli 10592 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirketimize ait güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7
01/06/2022
06/06/2022
10592

Kredi Hesaplama