FİNANS

Özet Bilgi
2020 -2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
29.04.2022
Genel Kurul Tarihi
02.06.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
KONYA
İlçe
SELÇUKLU
Adres
Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2020 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2020 ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetlerinin ayrı ayrı okunması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - 2020 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 2021 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Şirketin 2020 ve 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2021 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
15 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2020 ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2022 tarihinde (Bugün) saat 11:00 'de Şirket merkezinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve toplantıya ilişkin Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dökümanlara www.adese.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşmak mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
07.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2020 - 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2022 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 07.06.2022 tarih ve 10593 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama