FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
07.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BIMAS, TREBIMM00018
1. Taksit
1,5000000
150
10
1,3500000
135
BIMAS, TREBIMM00018
2. Taksit
1,5000000
150
10
1,3500000
135
BIMAS, TREBIMM00018
TOPLAM
3,0000000
300
10
2,7000000
270
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
15.06.2022
15.06.2022
17.06.2022
16.06.2022
2. Taksit
14.12.2022
14.12.2022
16.12.2022
15.12.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BIMAS, TREBIMM00018
0
0
Ek Açıklamalar

Genel Kurul'da;

- Ortaklara ödenmiş sermayenin %300'üne isabet eden brüt 1.821.600.000 TL 'nin 2021 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,

- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

- 179.124.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 3,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 3,0 TL) net 2,70 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının iki taksit halinde, ilk taksidin 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak, ikinci taksidin ise 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 1,50 TL olarak dağıtılmasına,

karar verilmiştir.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payi Dagitim Tablosu 2021 300.pdf
EK: 2
Kar Payi Dagitim Tablosu 2021 300 ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.442.567.141
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.909.625.000
4.386.507.771
4. Vergiler ( - )
958.915.000
1.144.096.127
5. Net Dönem Kârı
2.950.710.000
3.242.411.644
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.950.710.000
3.242.411.644
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
51.091.246
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.001.801.246
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
900.540.374
0
* Nakit
900.540.374
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
921.059.626
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
179.124.000
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
949.986.000
1.241.687.644
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
1.639.440.000
0
55,56
2,7
270
TOPLAM
1.639.440.000
0
55,56
2,7
270
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmadığından dolayı grup ayrımına yer verilmemiştir.

Kredi Hesaplama