FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ENKAI]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MerkeziKayitKurulusuASAnnouncementAbstract|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.'nin 06.06.2022  tarihinde başayan % 7,14285 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 08.06.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

Kredi Hesaplama