FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
MEHMET SİNAN TARA
1032830775
TRY
17,21
LEYLA TARA SUYABATMAZ
508870615
TRY
8,48
CEYDA LALE TARA
508603534
TRY
8,48
YASEMİN ZEYNEP KEYMAN
508602756
TRY
8,48
AYŞE VERDA GÜLÇELİK
303592123
TRY
5,06
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Nama
1
TRY
6000000000
TRY
100
YOK
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama