FİNANS

Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
01.04.2022
Genel Kurul Tarihi
27.04.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 2021 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2022 – 31.12.2022 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2021 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
15 - Dilek, Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ADEL GÜNDEM 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
ADEL VEKALETNAME 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları:

Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

• Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

• SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 15.001.875,00 TL temettünün ortaklara 28 Eylül 2022 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

• Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sezai Tanrıverdi, Talip Altuğ Aksoy, Ahmet Boyacıoğlu, Recep Yılmaz Argüden, Mehmet Hurşit Zorlu, Efe Yazıcı, Tevfik Bilgin, Stephan Leo Rosen , Charles Alexender Von Faber-Castell, Ali Galip Yorgancıoğlu ve Mehmet Ercan Kumcu'nun 1 yıl müddetle ve 2022 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

• 2022 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

• Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 21.000 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.06.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 Yılı Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama