FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Bangalore International Airport Limited
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/04/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/06/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Şirketimiz dışındaki ihale katılımcıları lehine sonuçlanmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
gelir paylaşım modeli
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 11 Nisan 2022 tarihinde teklif verdiği, Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı işletmecisi Bangalore International Airport Limited'in ("BIAL") açtığı, 15 yıl süre ile (+7 yıl uzatma opsiyonlu) kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi, yönetimi, bakımı ve devri işine hizmet sağlayıcı seçimine ilişkin 2 ihale, ihale makamının bugün yaptığı resmî bilgilendirmeye göre, Şirketimiz dışındaki ihale katılımcıları lehine sonuçlanmıştır.

  

 

  

Öte yandan, Şirketimizin Hindistan coğrafyasında stratejik büyüme planları çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve girişimler devam edecektir.

Kredi Hesaplama