FİNANS

Özet Bilgi
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA YAPILAN BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
36.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
108.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013
14,45
28,900
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00013
Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039
134.985,55
269.971,100
200,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREERSU00039
Hamiline
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4
35.865.000
71.730.000,000
200,00000
1,00
F Grubu
F Grubu, ERSU, TRAERSUW91A4
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
36.000.000
72.000.000,000
200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
TAahhüt yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
08.06.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 20.05.2022 tarihli açıklamamızda duyurmuş olduğumuz Yönetim Kurulu'nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle, %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 08.06.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama