FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Kar Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBTL00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, MOBTL, TREMBTL00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBTL00017
0
0
B Grubu, MOBTL, TREMBTL00025
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13/06/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kâr Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.025.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.138.598,56
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
654.402.097
73.489.604,88
4. Vergiler ( - )
15.462.463
17.962.069,37
5. Net Dönem Kârı
638.939.634
55.527.535,51
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.776.376,78
2.776.376,78
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
636.163.257,22
52.751.158,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
636.163.257,22
52.751.158,73
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
636.163.257,22
52.751.158,73
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuzun 17/05/2022 tarihli toplantısında, yapılması planlanan 2021 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14. maddesi ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmamasının önerilmesine karar verilmiş olup, hazırlanan kar dağıtım tablosu ekte bilginize sunulmaktadır.

Kredi Hesaplama