FİNANS

Özet Bilgi
01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine İlişkin Kâr Payı Dağıtım Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
0
0
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
0
0
Ek Açıklamalar

1. Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibariyle TFRS'ye göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 28.699.136,00 TL, yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2021 tarihli bilançosunda ise 19.084.754,77 TL dönem net kârı bulunmaktadır. 2021 yılı VUK kârından genel kanuni yedek akçe tutarı 954.237,74 TL düşüldükten sonra kalan 18.130.517,03 TL dönem kârı oluşmuştur.

2. TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızda oluşan kârın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurula sunulmış ve Genel Kurulca kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KPDT.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
157.417.015
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.230.100,17
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
46.177.156
25.567.764,02
4. Vergiler ( - )
8.900.649
6.483.009,25
5. Net Dönem Kârı
28.699.136
19.084.754,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
954.237,74
954.237,74
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
27.744.898,26
18.130.517,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
27.744.898,26
18.130.517,03
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Kredi Hesaplama