FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 

  

Rekabet Kurumu'nun 16.06.2022 tarihli duyurusunda; Rekabet Kurulu'nun 18.05.2022 tarih ve 22-23/370-M ile 22-23/371-M sayılı kararları ile aralarında Şirketimizin de bulunduğu teknoloji perakendeciliği faaliyeti ile iştigal eden teşebbüslerin, rekabete hassas verilere ilişkin bilgi değişiminde bulunmak ve/veya bir tedarikçi aracılığıyla aralarında dolaylı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41'inci maddesi uyarınca Şirketimiz ve anılan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açıldığı ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri veya Kanun kapsamında cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Kredi Hesaplama