FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2022
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
11.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
20.06.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 250.000.000 TL tutarında olan kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması ve süre uzatımı çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadili kapsamında SPK'nın 11.02.2022 tarihE-12233903-340.08-17152 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00072222654 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil metni 20.06.2022 tarihli 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı Metin.pdf
EK: 2
Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf

Kredi Hesaplama