FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Bağlı Ortaklarından RAL ENERJİ A.Ş., T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları kapsamında 21.06.2022 tarihinde düzenlenen YEKA GES-4 ERZİN-VİRANŞEHİR yarışmasında, VİRANŞEHİR-3 50 MWe, VİRANŞEHİR-4 50 MWe, VİRANŞEHİR-9 50 MWe olmak üzere toplam 150 MWe Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi Yarışmasına" katılarak ilk oturumda detay evrak incelemesine hak kazanmıştır.

2'nci oturum T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklayacağı bir tarihte yapılacak olup detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama