FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Nisan 2022 tarihinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2022 tarihinde onaylanmıştır.
İlgili değişikliğin 25 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama