FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.06.2022 tarihinde şirket merkezimizde yapılmış olan toplantıda; şirketimiz Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş'nin 28.03.2022 tarihli yakın izleme pazarında işlem gören şirket paylarının Alt Pazar'a geçişi için yaptığı başvuruya cevap olarak; Borsa İstanbul A.Ş Kotasyon Direktörlüğü tarafından 20.06.2022 tarihli ve E-18454353-100.06 (100.06)-9548 sayılı şirketimize gönderilen yazıda "Vadesi geçmiş kamu ve finansal borçları bulunması sebebiyle Kotasyon Yönergesi'nin 36/1. maddesi kapsamında YİP'e alınma gerekçelerinin henüz tümüyle ortadan kalkmadığı ve 8/1-c maddesindeki koşulun sağlanamadığı dikkate alınarak, tarafımıza ulaşan şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesi kararı detaylıca görüşülmüştür.

Pazar değişikliğimize engel olabilecek vadesi geçmiş borçlar, Yönetim Kurulumuz tarafından etraflıca incelenmiş, yeni mali yönetim şeklinin uygulamaya alınması ve var olan alacaklarımızın tahsilatlarının öne çekilmesine takiben şirket alacaklarının, borçları çok rahatlıkla ödeyebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu amaçla bugünden itibaren 15.08.2022 tarihine kadar öngörülen süreçte borçlar nakdi olarak ödenerek Pazar değişikliği şartları sağlanacak ve akabinde gecikmeksizin başvurumuz yeniden yapılacaktır.

Başvurumuzun cevap yazısında bahsi geçen kamu ve finansal borçlarımızın durumunu ve akıbetini özetleyecek olursak;

Şirketimiz 28.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş Kotasyon Direktörlüğü'ne başvuru yapılması esnasında, bahse konu kamu borçlarımızdan vergi yapılandırmasıyla ilgili Zincirlikuyu Vergi Dairesi yapılandırmasını tamamlanmıştır. Şişli Vergi Dairesi'nin yapılandırılma onayında ise elimizde olmayan bürokratik nedenler sürecin uzamasına sebep olmuştur.

Diğer finansal borçlarla ilgili; yapılandırılan banka borçlarının bir kısmı ödenmiştir, geciken taksitleri de ödenerek telafisi yapılacaktır. Ticari borçlar tarafında ise bugüne kadar evrağa bağlı borçlar ödenip kapatılmıştır. Sırada var olan açık hesap cari borçlarının ödemeleri de yapılacak ve bu konu da tamamlanmış olacaktır.

Şirketimiz yeni yatırım ve girişimlerini sürdürmekte, yeni iş ilişkileri kurarak müşteri portföyüne savunma sanayi şirketlerini de dahil etmekte, diğer bir deyişle istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürmekte, faaliyetlerine hızlı bir ivmeyle devam etmektedir.

Siz kıymetli paydaş ve ortaklarımızla el ele vererek, en kısa zamanda Pazar değişikliğinin yapılabilmesi için üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağımızı bilgilerinize sunar, esenlikler dileriz.

              

 

Kredi Hesaplama