FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmasına,

2) Şirketimizin 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden;

a) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail BARINIR (Başkan) ve Caner ATİK (Üye)'in Denetimden Sorumlu Komitede görevlendirilmesine,

b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Caner ATİK (Başkan) ve Olgun AYDIN (Üye)'ın Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Burak ONAT (Başkan), Aylin KOCAMAN (Üye) ve Olgun AYDIN (Üye)'ın Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine,

d) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail BARINIR (Başkan) ve Emre Burak ONAT'ın (Üye) Ücret Komitesinde görevlendirilmesine,

3) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aylin KOCAMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,

4) 4.5.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması dikkate alınarak ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" oluşturulmamasına ve bu Komitenin öngörülen görevlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun tamamen "Kurumsal Yönetim Komitesi"ne bırakılmasına,

5) Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücret Komitesi'nin hazırlanan "Çalışma Usul ve Esasları"nın kabul edilmesine ve adı geçen Komitelerin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,

                  

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama