FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

23.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ortaklarından; Sn. Mehmet Emin BİTLİS, Sn. Ahmet Ertuğrul BİTLİS ve Sn. Ayşe Melike Bitlis BUSH'un sahip olduğu "borsada işlem gören nitelikte"ki toplam 39.892.750 adet paylarının "borsada işlem görmeyen paylar" niteliğine çevrilmesi için   Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurulduğu bildirilmişti.

  

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen ve 22.06.2022 tarihinde tebellüğ edilen yazısı ile, Şirketimiz ortaklarından; Sayın Mehmet Emin Bitlis, Sayın Ahmet Ertuğrul Bitlis ve Sayın Ayşe Melike Bitlis Bush'un sahip olduğu "Borsada İşlem Gören Paylar"  niteliğindeki toplam 39,892,750 adet payın " Borsada İşlem Görmeyen Paylar" niteliğine dönüştürülmesi yönünde yapılan başvurunun kabul edildiği ve 16 Haziran 2022 tarihi itibariyle dönüşüm işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

  

Söz konusu onay sonrası hakim ortaklarımızın "Borsada İşlem Gören Paylar" niteliğinde hissesi bulunmamakta olup, borsada işlem gören hisse oranı dönüşümün gerçekleştiği tarih itibariyle %21,76 olmuştur. MKK yazısı da dikkate alındığında adı geçen ortaklarımızın 22.06.2022  tarihi itibariyle Şirketimizde sahip olduğu pay oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

Ad Soyad

Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)

Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı (%)
Mehmet Emin BİTLİS    172.354.217,50     22,72
Ahmet Ertuğrul BİTLİS    172.354.465,45     22,72
Ayşe Melike Bitlis BUSH     64.916.769,85     8,56

Kamuoyuna duyurulur.

Kredi Hesaplama