FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2021,17.01.2022,11.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu perakende gıda ve temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca açılan soruşturmaya ilişkin olarak Şirketimize toplamda 142.469.772,07-TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştı. Buna istinaden, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesi gereğince, idari para cezasının dörtte üçü nispetinde 106.852.329,05-TL tutarın Şirketimiz tarafından ödenip, anılan karar ve cezaya ilişkin olarak yürütmeyi durdurma talepli iptal davasının 10 Mart 2022 tarihinde açıldığı evvelce Şirketimiz tarafından duyurulmuştu.

  

21.06.2022 tarihinde e-tebliğ alınan karara göre, yürütmenin durdurulması istemimiz ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş olup 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi nezdinde mezkur karara itiraz edilecektir.

  

İdari para cezasının iptaline ilişkin yargılama ise devam etmektedir. Süreç ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

Kredi Hesaplama