FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.
Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi
120.000.000,00
1.515.240,00
TRY
1,26
İştirak
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi
Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı
1.500.000.000,00
25.297.029,00
TRY
1,69
Finansal Yatırım

Kredi Hesaplama