FİNANS

Özet Bilgi
Kar Dağıtımı Yapılmayacağına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
31.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
FRIGO, TRAFRIGO91A8
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
FRIGO, TRAFRIGO91A8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 31.05.2022 tarih 2022-613 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu' ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 6.892.997.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 5.427.428,85.-TL dağıtılabilir net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklifi genel kurulca onaylanmıştır

Kamuoyuna duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
122.350.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.204.667
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.624.504
5.713.083
4. Vergiler ( - )
2.554.147
5. Net Dönem Kârı
7.178.651
5.713.083
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
285.654,15
285.654,15
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.892.997
5.427.428,85
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.153
5.427.428,85
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.896.156
5.427.428,85
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
6.896.156
5.427.428,85
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama