FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/05/2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun, 24.06.2022 tarihli ve 2022/22 No'lu Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, şirketimiz çalışanlarından Sn. Gizem Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan        Murad Kayacan             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye                 Nazan Kaya                  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye               Gizem Aydemir             Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi


Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Kredi Hesaplama