FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

25.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz Denizli ili Çal ilçesi'ndeki 1,04 MW'lık güneş enerjisi santralinin %18 KDV dahil 1.423.000 USD bedelle devralınması işleminin finansmanı büyük oranda şirketimizde %33,5 paya sahip BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'den (BCC) alınan 10.000.000 TL borç ile sağlanmıştır. Söz konusu TL cinsinden borç 27.06.2022 tarihi itibariyle 10.036.855,78 TL'ye ulaşmıştır.

Kısa vadeli banka kredisi kullanımlarını minimumda tutma stratejimiz ve devam eden gayrimenkul projemizde ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçları dikkate alınarak, söz konusu borcun Şirketimizin Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde devam eden gayrimenkul projesi kapsamındaki bir bağımsız bölümün BCC'ye devredilmesi ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu devir işleminde bedel olarak Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme raporunda belirlenen 11.755.000 TL değer dikkate alınmıştır.

Söz konusu gayrimenkul değerleme raporunda değer,  bölgedeki emsal konutların birim metrekare fiyatlarını esas alan pazar yaklaşımı ile tespit edilmiştir. Değer tespitinde söz konusu bağımsız bölümün tamamlanması durumundaki değeri esas alınmış, projenin hali hazırda tamamlanmamış olması dikkate alınarak bir iskonto uygulanmamıştır.  

Kredi Hesaplama