FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılına İlişkin Kar Payı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, PAMEL, TREBOMO00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020
0
0
B Grubu, PAMEL, TREBOMO00012
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 28.06.2022 tarihli toplantısında,

Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolarında 3.037.017 TL net dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarında 1.633.203,61 TL net dönem karı oluşmasına karşın, şirketimizin mali tablolarında geçmiş yıllar zararlarının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, 2021 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PAMEL Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
31.095.331
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.136.747
1.633.203,61
4. Vergiler ( - )
1.099.747
0
5. Net Dönem Kârı
3.037.017
1.633.203,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
19.722.719
26.834.886,16
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-16.685.702
-25.201.682,55
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
-16.685.702
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.368,97
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-16.683.333,3
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Kredi Hesaplama