FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu 28.06.2022 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümleri dikkate alarak, faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla olusturduğu komitelerin başkan ve üyelerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

- Nükhet DOĞAN (Başkan)

- Aytekin DOĞAN (Üye)

- Semih KÖKDEN (Üye)

RİSKİ ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

- Nükhet DOĞAN (Başkan)

- Aytekin DOĞAN (Üye)

- Sabri Çağrı ÇAKIR (Üye)

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

- Nükhet DOĞAN (Başkan)

- Aytekin DOĞAN (Üye)

Tebliğ'de düzenlendiği üzere Yönetim Kurulunun yapısı gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama