FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
27.05.2022
Genel Kurul Tarihi
29.06.2022
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 29.06.2022 Çarşamba günü saat 12:00'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özetle;

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,

- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Investco Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Investco Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Kredi Hesaplama