FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29 Haziran 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Reha Çırak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Necip ULUDAĞ'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.


Denetim Komitesi

Sezai BEKGÖZ - Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU- Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Sema KAYA – Üye


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sezai BEKGÖZ – Başkan

Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Kredi Hesaplama