FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
30.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 30.06.2022 tarihli toplantısında; Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, -Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine göre, yurt içinde 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) nominal değere kadar borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanmasına, -İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" hükümlerine göre halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemleriyle ihraç edilmesine, -İhraçla ilgili her türlü aracılık faaliyetinin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yürütülmesine, -Borçlanma araçlarının faiz oranının sabit veya değişken olarak belirlenmesine, değişken olarak belirlenmesi durumunda faiz oranının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilmiş gösterge niteliği taşıyan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) ve/veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından günlük olarak açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya TLREF Endeksi dahil piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranının referans olarak alınarak bu referans faiz oranına, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı eklenerek belirlenmesine, -İhracın gerçekleştirilmesi ve ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin işbu Yönetim Kurulu kararında belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin sözleşme, ihraç belgesi ve sair tüm evrakların imzalanması hususlarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Mesut Çetin'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama