FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Uluslararası yaşanan krizler dünya ekonomisi ve ticaretinde yeni dalgalanmalara neden olmuş ve ülkelerin finansal stratejilerini değiştirmek zorunda bırakmıştır. Bu dalgalanmadan kaynaklı enflasyon ve dövizdeki artıştan, ülkemizde etkilenerek gerek kamu gerekse özel sektörde konjonktür değişikliğine gidilmiş, jeopolitik riskler ve uygulanan kısıtlamalardan dolayı yerli ve milli üretimin önem kazanmasına ve yeni fırsatlar doğmasına sebep vermiştir. Şirketimiz dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu konjonktür değişikliğini fırsata çevirmek, şirket ve yatırımcı menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2022 tarihli toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinde revizyona giderek, yeni projelerin ve yatırımların ekte yer aldığı şekilde duyurulmasına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama