FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
60 adet elektrikli minibüs alımı.
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
İETT Genel Müdürlüğü
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/06/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Şirketimiz dışında ihaleye teklif veren olmamıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
Yaklaşık 378 milyon Türk Lirası
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Yaklaşık 378 milyon Türk Lirası
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Yaklaşık %8 (2021 yıllık hasılata oran)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 60 adet elektrikli tip minibüs alımı, gerekli şarj üniteleri temini ve araçların 2 yıllık bakımını içeren ihalede  tek teklif tarafımızdan verilmiş olup, bu durum ihalenin sonucunun kesinleştiği anlamına gelmemektedir.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurum tarafından teklifin anlamlı bulunarak sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi  beklenecektir. 

Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Kredi Hesaplama