FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
1.877.079,24
2.388.323,600
127,23616
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
11.325.044,76
14.409.552,400
127,23616
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
13.202.124
16.797.876,000
127,23616
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
16.797.876
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
30.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 16.797.876 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak suretiyle 13.202.124 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı hususu SPK'nın 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/33 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Tasarısı Madde-6.pdf

Kredi Hesaplama