FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/11 sayılı kararı uyarınca; şirketimiz ile halihazırda likidite sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirmekte olan münhasır yatırım kuruluşu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından imzalanmış olan Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesinin geçerliliğinin 01.07.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle Likidite Sağlayıcılık hizmetinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.

  

Şirketimiz bu aşamada başka bir aracı kurum ile Likidite Sağlayıcılık işlemi yapılması hususunda herhangi bir sözleşme yapmamıştır. İleride piyasa koşullarına bağlı olarak ilgili kurum veya başkası ile herhangi bir Likidite Sağlayıcılık anlaşması yapılması halinde Sermaye Piyasası Hükümlerine ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun olarak ilgili taraflarca gerekli açıklamalar yapılacaktır.

  

 

  

 

Kredi Hesaplama