FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022 / 29.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Halka arz gelirlerinin kullanımı ile ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

  

Halka arz izahnamesinin ekinde yer alan fon kullanım yeri raporunda net halka arz gelirlerinin 82.770.000 TL'lik kısmının GES yatırımlarından oluşan kapasite artırım yatırımı olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

  

KAP'ta yayınlanan 23.05.2022 tarihli fon kullanım yeri raporunda 23.664.000 TL tutarında GES yatırım harcaması yapıldığı açıklanmıştır. Bu harcama Manisa Salihli bölgesinde yer alan biokütle santralinin hibrit hale getirilmesi için kurulmakta olan güneş enerjisi santrali kapsamındadır. EPDK nezdinde yapılan başvurular neticesinde ilk etapta şirketimize net 1,5 MW'lık hibrit lisansı verilmiştir. Yatırım devreye alma aşamasına gelmiş olup,  temmuz ayı içerisinde EDAŞ'tan faaliyete geçme izni alınmasıyla birlikte santral devreye alınacaktır.

  

Fon kulanım yeri raporu doğrultusunda ikinci yatırım olarak ise İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonundan 29.06.2022 itibarıyla 8,82 MW GES tesisinin alımını kapsayan toplam 4.121.568 USD tutarında satın alma gerçekleşmiştir. Bu kapsamda ilgili fona 800.000 $ peşin ödeme yapılmıştır. Satın alma tarih itibariyle bakiye kalan 3.321.568 $'lık kinci taksit, ödemeye kadar geçecek süreye vade farkı işletilmek şartıyla en geç 31.12.2022 tarihine kadar ödenecektir.

  

Bu çerçevede fon kullanım yeri raporundaki taahhütler yerine getirilmiş olmaktadır.

  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama